Giỏ hàng
Phòng Khám Healthy Beauty

Ý Nghĩa Nhân Văn

"Sức khỏe là giá trị cốt lỗi của cuộc sống - Hãy để chúng tôi chăm sóc sức khỏe của bạn"

Đội Ngũ Bác Sĩ

BS. Nguyễn Thanh Hải

BS. Nguyễn Thanh Hải

- Văn bằng chuyên môn: Bác sĩ

- Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám chữa bệnh

- Chuyên khoa: Nội tổng hợp

BS. Bùi Tú Quỳnh

BS. Bùi Tú Quỳnh

- Văn bằng chuyên môn: Bác sĩ

- Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám chữa bệnh

- Chuyên khoa: Nội tổng hợp

BS. Võ Anh Tài

BS. Võ Anh Tài

- Văn bằng chuyên môn: Bác sĩ

- Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám chữa bệnh

- Chuyên khoa: Nội tổng hợp

Giờ Làm việc

  • Thứ Hai – Thứ Bảy:17.00 – 20.00

Đặt Lịch Khám